JoLLy Home Gizlilik Politikası

JoLLy Home Gizlilik Politikası

Rezervasyon Politikası

jollyhome.com.tr , bundan böyle SORUMLU olarak anılacak olan web sitesinin sorumlusu, 11 Temmuz tarih ve 34/2002 sayılı Kanunda belirtilen yükümlülüklere uymak amacıyla bu belgeyi kullanıcıların Bilgi ve Elektronik Ticaret Şirket Hizmetlerine (LSSICE) ilişkin kullanımına sunmaktadır. ), BOE No. 166, ayrıca sitenin tüm kullanıcılarını kullanım koşulları hakkında bilgilendirmek.

Bu web sitesine erişen herhangi bir kişi, burada belirtilen hükümlere ve ayrıca geçerli olabilecek diğer yasal hükümlere uymayı ve bunlara titizlikle uymayı taahhüt ederek kullanıcı rolünü üstlenir.

jollyhome.com.tr , jollyhome web sitesinde yayının jollyhome.com.tr olduğunu anlayarak, söz konusu yükümlülükler hakkında kullanıcılara önceden bildirimde bulunma veya bilgilendirme yükümlülüğü olmaksızın, web sitesinde görünebilecek her türlü bilgiyi değiştirme hakkını saklı tutar.

KİMLİK VERİLERİ

 • Alan adı: jollyhome.com.tr Ticari
 • ad: JoLLy Home
 • Kayıtlı ofis: MEVLANA MAHALLESI, ŞEHIT GÖKHAN ÇAVUŞOĞLU CADDESI, NO:16 ATAKUM/SAMSUN
 • Telefon: +90 530 730 60 16
 • e-posta: destek@jollyhome.com.tr

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

 • Web sitesi, programlama, düzenleme, derleme ve işletilmesi için gerekli diğer unsurlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tasarımlar, logolar, metin ve/veya grafikler SORUMLU'nun mülkiyetindedir veya varsa, yazarlar tarafından bir lisans veya açık yetkilendirme. Web sitesinin tüm içeriği, fikri ve sınai mülkiyet düzenlemeleri ile usulüne uygun olarak korunmakta ve ilgili kamu sicillerine kaydedilmektedir.
 • Hangi amaçla olursa olsun, tamamen veya kısmen çoğaltma, kullanma, yararlanma, dağıtma ve pazarlama, her durumda SORUMLU'nun önceden yazılı iznini gerektirir. Önceden izin verilmeyen herhangi bir kullanım, yazarın fikri veya sınai mülkiyet haklarının ciddi bir ihlali olarak kabul edilir.
 • Sitede yer alan ve DENETLEYİCİ dışındaki tasarım, logo, yazı ve/veya grafikler sahiplerine aittir ve bunlarla ilgili doğabilecek ihtilaflardan kendileri sorumludur. SORUMLU, üçüncü şahıslara doğrudan web sitesinin belirli içeriklerine yönlendirme yapma ve her durumda jollyhome.com.tr ana web sitesine yönlendirme yapma yetkisini açıkça vermektedir.
 • SORUMLU kişi, ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını sahiplerinin lehine tanır, web sitesinde yer alması veya görünmesi, bunlarla ilgili herhangi bir hak veya sorumluluğun varlığını ima etmeyecek şekilde, ayrıca bunların onaylanması, sponsorluğu veya tavsiye edilmesidir.
 • Fikri veya sınai mülkiyet haklarının olası ihlalleri ve site içeriği ile ilgili her türlü gözleminizi destek@jollyhome.com.tr e-posta adresinden yapabilirsiniz.

SORUMLULUK REDDİ SORUMLU

 • web sitesinde yayınlanan bilgilerden, bu bilgilerin kendisi dışında üçüncü bir kişi tarafından manipüle edilmesi veya girilmesi kaydıyla kaynaklanacak her türlü sorumluluktan muaftır.

ÇEREZ KULLANIMI

 • Bu web sitesi, sitenin düzgün çalışması ve görüntülenmesi için gerekli görülen belirli işlevleri yerine getirmek için teknik çerezleri (sunucunun sayfaya erişen kişinin bilgisayarına gönderdiği küçük bilgi dosyaları) kullanabilir. Kullanılan tanımlama bilgileri, her durumda, yalnızca gezinmeyi daha verimli hale getirme amacıyla geçicidir ve kullanıcı oturumu sona erdiğinde kaybolur. Hiçbir durumda, bu tanımlama bilgileri kendi başlarına kişisel veri sağlamaz ve bunları toplamak için kullanılmayacaktır. Çerezlerin kullanımı yoluyla, web'in bulunduğu sunucunun, örneğin daha önce alanlara, hizmetlere kayıt olmuş kullanıcıların erişimine izin vererek, gezinmeyi kolaylaştırmak için kullanıcının kullandığı tarayıcıyı tanıması da mümkündür. her ziyarette kayıt olmak zorunda kalmadan sadece kendilerine ayrılmış promosyonlar veya yarışmalar.
 • Ayrıca hedef kitleyi, trafik parametrelerini ölçmek, ilerlemeyi ve giriş sayısını kontrol etmek vb. için kullanılabilirler. Bu durumlarda, çerezler teknik olarak vazgeçilebilir ancak kullanıcı için faydalıdır. Bu web sitesi, kullanıcının önceden izni olmadan harcanabilir tanımlama bilgileri yüklemeyecektir.
 • Kullanıcı, tarayıcısını tanımlama bilgilerinin alınması konusunda uyarılacak ve bilgisayarına yüklenmesini engelleyecek şekilde yapılandırma olanağına sahiptir. Bu bilgiyi genişletmek için lütfen tarayıcınızın talimatlarına bakın.

BAĞLANTI POLİTİKASI

 • Web sitesinden, üçüncü taraf web sitelerinden içeriğe yönlendirilebilirsiniz. SORUMLULUK, üçüncü kişiler tarafından kendi internet sitelerine girilen içerikleri her zaman kontrol edemediğinden, söz konusu içeriklerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Her halükarda, ulusal veya uluslararası mevzuata, ahlaka veya kamu düzenine aykırı olabilecek her türlü içeriğin derhal kaldırılmasını, söz konusu siteye yönlendirilen içeriğin derhal kaldırılmasını ve söz konusu içeriğin yetkili makamlara bildirilmesini sağlayacaktır.
 • SORUMLU, forumlarda, sohbetlerde, blog oluşturucularda, yorumlarda, sosyal ağlarda veya üçüncü şahısların web sitesinde bağımsız olarak içerik yayınlamasına izin veren herhangi bir şekilde örnek yoluyla ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere saklanan bilgi ve içeriklerden sorumlu değildir. SORUMLU.
 • Bununla birlikte, LSSICE'nin 11. ve 16. maddelerinin hükümlerine uygun olarak, etkileyebilecek veya aykırı olabilecek tüm bu içeriklerin geri çekilmesinde veya uygunsa bloke edilmesinde aktif olarak işbirliği yapan tüm kullanıcıların, yetkililerin ve güvenlik güçlerinin kullanımına sunulur. ulusal veya uluslararası mevzuat, üçüncü kişilerin hakları veya ahlak ve kamu düzeni. Kullanıcı, web sitesinde bu sınıflandırmaya maruz kalabilecek herhangi bir içerik olduğunu düşünmesi durumunda, lütfen site yöneticisini derhal bilgilendirin.
 • Bu web sitesi, düzgün çalıştığından emin olmak için gözden geçirilmiş ve test edilmiştir. Prensip olarak, yılın 365 günü, günün 24 saati doğru çalışma garanti edilebilir. Ancak SORUMLU, belirli programlama hatalarının olabileceği veya mücbir sebepler, doğal afetler, grevler veya benzeri siteye erişimi imkansız kılacak hallerin oluşabileceği ihtimalini de göz ardı etmez.

IP ADRESLERİ

 • Site sunucuları, kullanıcının kullandığı IP adresini ve alan adını otomatik olarak algılayabilecektir. IP adresi, bir bilgisayar İnternet'e bağlandığında otomatik olarak atanan bir numaradır. Tüm bu bilgiler, yalnızca sayfa gösterim sayısını, web sunucularına yapılan ziyaret sayısını, sırasını bilmemize izin veren istatistiksel ölçümler elde etmek için verilerin daha sonra işlenmesine izin veren usulüne uygun olarak kaydedilmiş bir sunucu etkinlik dosyasına kaydedilir. ziyaretler, erişim noktası vb.

ÇEREZLER HAKKINDA BİLGİLER

 • Kraliyet Kararnamesi 13/2012 ile kurulan "Bilgi Toplumu Hizmetleri Kanunu"nun (LSSICE) yukarıda belirtilen değişikliğinin yürürlüğe girmesi nedeniyle, tüm web sayfalarının kullanıcısının açık rızasının alınması zorunludur. kullanıcı bunlara göz atmadan önce harcanabilir çerezler kullanırlar.

ÇEREZLER NEDİR?

 • Tanımlama bilgileri ve yerel paylaşılan nesneler, flash tanımlama bilgileri veya pikseller gibi diğer benzer teknolojiler, Web sunucuları tarafından ziyaretçileri hakkında bilgi depolamak ve almak ve ayrıca sitenin düzgün çalışmasını sağlamak için kullanılan araçlardır. Bu cihazları kullanarak, Web sunucusunun, kullanıcının sunucunun sayfalarını görüntüleme tercihleri, adı ve şifresi, onları en çok ilgilendiren ürünler vb. gibi bazı verileri hatırlamasına izin verilir.

NORMALİNCİ VE İSTİSNA EDİLEN ÇEREZLERDEN ETKİLENEN ÇEREZLER

 • AB direktifine göre, kullanıcının bilgilendirilmiş onayını gerektiren çerezler, teknik nitelikte olanlar ve web sitesinin çalışması için gerekli olanlar veya hizmetlerin sağlanması. kullanıcı tarafından açıkça talep edilmiştir.

NE TÜR ÇEREZLER VAR?

 • Çerez türleri ile ilgili olarak beş ana grup vardır:
 • Analitik çerezler: web sitesinin kullanımı hakkında bilgi toplarlar.
 • Sosyal tanımlama bilgileri: harici sosyal ağlar için gerekli olanlardır.
 • Bağlı çerezler: web sitesinin bir üyelik sözleşmesi (bağlı şirketler) oluşturduğu diğer web sitelerinden yapılan ziyaretleri izlemenize olanak tanır.
 • Reklam ve davranış çerezleri: kullanıcının tercihleri ​​ve kişisel tercihleri ​​(yeniden hedefleme) hakkında bilgi toplarlar.
 • Teknik ve işlevsel çerezler: Bunlar, web sitesinin kullanımı ve sözleşmeli hizmetin sağlanması için kesinlikle gereklidir.